Goed nalaten moet je niet nalaten

Estater adviseert en begeleidt mensen vanaf 55 jaar

LEVENSTESTAMENT

Wie mag namens u beslissingen voor u nemen als u daar zelf niet meer toe in staat bent? Hoe voorkomt u dat de overwaarde van uw huis verdwijnt als u in een zorginstelling terecht komt? en wat kunt u doen om uw kinderen zoveel mogelijk te ontlasten?

NALATENSCHAPSPLANNING

Door gebruik te maken van bijvoorbeeld een schenkingsplan, zorgt u ervoor dat uw erfgenamen minder erfbelasting betalen.
Dat regelt u als u nog in leven bent.
Soms kan dat vrij makkelijk. En soms vraagt het om maatwerk. En: hoe vroeger u dit regelt, hoe beter.

AFWIKKELING

Helaas is de afwikkeling regelmatig een bron van zorgen voor nabestaanden. Estater is gekwalificeerd om de afwikkeling te doen, of te begeleiden. Bent u zelf erfgenaam en zoekt u hulp? Of zoekt u een professioneel executeur om uw erfgenamen te ontzien?

FINANCIEEL OVERZICHT

Als u de zaken die u op deze pagina ziet, goed wilt regelen, moet u weten wat uw financiële ruimte is. Samen kijken we naar uw financiën en krijgt u overzicht en inzicht. Zodat u met vertrouwen de stappen kunt nemen.

TESTAMENT

In uw testament regelt u wie van u erft en wat uw wensen daarover zijn. Bijvoorbeeld over de verdeling van uw vermogen en of stiefkinderen wel of niet mee erven. Of over vruchtgebruik en wie uw nalatenschap afwikkelt.

BEGELEIDING

Na de advisering van Estater wilt u misschien dat zaken schriftelijk worden vastgelegd. Of u gaat naar een notaris en wilt dat iemand met u meeleest. Misschien wilt u hulp bij bijvoorbeeld de schenkingen die u wilt doen.


Onze toegevoegde waarde

onze belofte

 • Estater biedt geïntegreerde kennis van bankieren, erfrecht en belastingen
 • rust en vertrouwen
 • fiscaal voordeel
 • harmonie - Estater is geregistreerd mediator.

helder en transparant

 • Estater luistert en biedt persoonlijk, onafhankelijk advies en begeleiding
 • met altijd eerst een intakegesprek zonder kosten
 • met een duidelijke kostenstructuur

vertrouwen

 • wat wij afspreken komen wij na
 • wij verdienen alleen aan de diensten die wij leveren
 • uw persoonlijke informatie wordt met niemand gedeeld, tenzij met toestemming van u
 • uw gegevens zijn veilig. Estater voldoet aan alle eisen van de privacy wetgeving (AVG)

Kwaliteit en ervaring

over Estater

Achter Estater staat Carel van Vredenburch. Hij heeft uitgebreide ervaring in:

 • juridische zaken
 • financiële dienstverlening
 • management (CFO, COO en HR)
 • non-profit dienstverlening
 • belangenbehartiging voor consumenten
 • mediation
 • onderhandelen

Voor meer informatie over Van Vredenburch, klik hier.

accreditaties

Estater beschikt over kennis en kunde:

 • meester in de rechten, notarieel en Nederlands recht (Universiteit Leiden)
 • lid Nederlandse Organisatie voor Executeurs (NOVEX)
 • lid Vereniging van Levensexecuteurs (VELEX)
 • MfN Register Mediator (MfN)
 • voor meer informatie, klik hier

Onze werkwijze

Van kennismaking tot advies op maat in vier of vijf stappen

INTAKE

Een inventarisatie van uw situatie en uw wensen

OFFERTE

U ontvangt een vrijblijvend voorstel.

GESPREK?

Eventueel is na de offerte een nader gesprek nodig

ADVIES

U krijgt een advies op maat inclusief bespreking.

BEGELEIDING

Als u wilt krijgt u hulp bij de uitvoering van het advies