Proclaimer 

Estater.nl is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt.

Reageer
Mocht u iets tegenkomen dat niet klopt, dan vinden wij het fijn als u ons dit laat weten. Dat kunt u doen via het contactformulier.

Informatie, geen advies
Estater is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Estater via deze website.

Privacy
Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, zullen alleen worden gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Van Vredenburch Advies, handelend onder de naam Estater.

Vragen?
Vragen over bovenstaande tekst of over het gebruik van onze inhoud of vormgeving kunt u stellen via het contactformulier.