Auteursrechten en intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Van Vredenburch Advies, handelend onder de naam Estater.

Inhoud
Het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) teksten of andere inhoud is uit principe niet toegestaan, tenzij hier vooraf schriftelijke toestemming voor is verkregen van Estater. Als u toestemming hebt gekregen moet u vermelden dat de teksten, het citaat of de andere inhoud afkomstig is van Estater.nl.

Logo en merk
Het gebruik van de Estater-vormgeving of het Estater-logo is op welke manier dan ook niet toegestaan.

Foto’s en video's
Foto- en videomateriaal op de website mag niet gekopieerd worden voor eigen of ander gebruik. Soms staat er beeldmateriaal op de site dat vrij is van rechten.

Vragen?
Vragen over bovenstaande tekst of over het gebruik van onze inhoud of vormgeving kunt u stellen via ons contactformulier.